ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за имовинско-правне послове и заступање
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савка Попић, Стручни савјетник за имовинско-правне послове
Телефон: 051/810-359
E-мејл: savka.popic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да се имовинско-правни односи прилагоде планском акту. Куповина парцела које су у интересу града.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16); Закон о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 07/18); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут града Градишка, чл. 36. и 87. („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и „Службени гласник града Градишка“ број 05/19); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ број 06/14, 01/17, 07/17, 03/18, 08/18 и 2/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 07/19, 13/20 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Контакт телефон
Адреса
Подаци о парцели
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист или ЗК извадак Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Копија /
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана од дана добијања сагласности Правобранилаштва РС за закључење уговора
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев се подноси Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено у слободној форми.