ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис дјеце рођене у иностранству у матичну књигу рођених.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 12. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 6. и 38. („Службени гласник Републике Српске“ број 39/14); Упутство о вођењу матичних књига, чл. од 69. до 137. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Име оца
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Међународни родни лист или родни лист стране државе са преводом судског тумача Надлежна матична служба стране државе Оригинал /
Увјерење о пребивалишту родитеља ЦИПС Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о држављанству за родитеље (по потреби) Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
Лична карта или пасош родитеља МУП РС На увид /
Сагласност за упис уколико родитељ није држављанин РС Овјерена изјава родитеља Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено или писмено у слободној форми.