ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства БиХ и упис у матичну књигу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о накнадном упису рођења и чињенице држављанства у матичну књигу лица која су држављанство БиХ стекли по прописима Републике БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 30/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Назив органа којем се захтјев подноси
Адреса пребивалишта
Презиме и име
Раније држављанство
Датум, година и мјесто рођења
Презиме и име оца
Држављанство оца
Презиме и име мајке
Држављанство мајке
Датум, година и мјесто рођења оца
ЈМБГ оца
Датум, година и мјесто рођења мајке
ЈМБГ мајке
Правни основ за накнадни упис у матичне књиге
Попис доказа који се прилажу
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту у БиХ на дан 06.04.1992. године Општина у којој је лице боравило Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о садашњем пребивалишту на подручју града Градишка ЦИПС Оригинал / овјерена копија /
Извод из матичне књиге рођених Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
Извод из матичне књиге вјенчаних (за лица у браку) Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о држављанству за родитеље Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
Лична карта за родитеље МУП РС Овјерена копија /
Увјерење о пребивалишту родитеља (ако имају) ЦИПС Оригинал / овјерена копија /
Документи из бивше СФРЈ Стари документи које странке посједују Оригинал / овјерена копија /
Пасош подносиоца захтјева МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац