ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да се лица која су уписана у књигу држављана упишу у матичну књигу рођених у циљу стицања личних докумената.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА  чл. 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), чл. 20. став (2) и (3) Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09, 143/13 и 66/18), од т. 69. до т. 137. Упутства о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Име оца
Презиме
Адреса
Контакт телефон
Подаци о лицу које се уписује у МКР
Име и презиме
Датум рођења
Мјесто рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
ЈМБГ
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Дјевојачко презиме мајке
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о држављанству Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увид да лице није уписано у матичну књигу рођених Надлежна матична служба или мјесна канцеларија Оригинал / овјерена копија /
Лична карта МУП РС На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац