ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Склапање брака и упис те чињенице у матичну књигу вјенчаних.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 22. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Породични закон Републике Српске, чл. од 16. до 23. („Службени гласник Републике Српске“ број 54/02, 41/08, 63/14 и 56/19); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 143 („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за изношење матичне књиге вјенчаних ван просторија Градске управе Градишка Закључење брака на подручју града Градишка врши се у просторијама ЈУ „Културни центар“ Градишка одређеним за те намјене и у просторијама мјесних заједница: Нова Топола, Ламинци Сређани, Дубраве, Орахова, Турјак, Врбашка, Церовљани и Горњи Подградци и закључење брака у овим просторијама се врши без накнаде. За закључење брака ван наведених просторија плаћа се накнада у износу од 150 КМ. 5673231000064584 врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008130, шифра града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме невјесте
Име и презиме женика
Пребивалиште невјесте
Пребивалиште женика
Датум и мјесто рођења невјесте
Датум и мјесто рођења женика
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за младенце Надлежна матична служба Оригинал /
Увјерење о држављанству за младенце Надлежна матична служба Оригинал /
Лична карта младенаца и свједока МУП РС Копија / на увид /
Интернационални родни листи или родни лист са преводом (за стране држављане) Надлежна матична служба стране државе Оригинал /
Увјерење о држављанству (за стране држављане) Надлежна институција у држави поријекла Оригинал /
Увјерење о слободном брачном стању Надлежна матична служба Оригинал /
Пасош (за стране држављане) Надлежна институција у држави поријекла Копија /
Пријава боравишта на територији града Градишка МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.