ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис лица у матичну књигу рођених.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон o матичним књигама, чл. 47. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 178. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Име оца
Презиме
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме лица које се уписује у МКР
Датум рођења
Мјесто рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
ЈМБ
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Дјевојачко презиме мајке
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о држављанству Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Извод из МКВ за лица у браку Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Лична карта, пасош или други идентификациони документ са сликом МУП РС или други надлежни орган Оригинал / овјерена копија /
Изјаве свједока Изјава коју дају и овјеравају свједоци Оригинал / овјерена копија /
Записник Комисије за обнављање матичних књига ако су матичне књиге уништене Надлежна комисија града Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац