ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис дјетета у матичну књигу рођених.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон матичним књигама, чл. 42. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 78. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име дјетета
Презиме дјетета
Датум рођења дјетета
Мјесто рођења дјетета
Држављанство дјетета
Националност
Вјероисповијест
Име и презиме оца
Датум рођења оца
Мјесто рођења оца
ЈМБГ оца
Држављанство оца
Пребивалиште оца
Име и презиме мајке
Дјевојачко презиме мајке
Датум рођења мајке
Мјесто рођења мајке
ЈМБГ мајке
Држављанство мајке
Пребивалиште мајке
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о рођењу дјетета Болница Оригинал /
Вјенчани лист родитеља (ако су у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Записник о признавању очинства (ако родитељи нису у браку) Надлежна матична служба Овјерена копија /
Увјерења о држављанству родитеља (по потреби) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење матичне службе да дијете није уписано у МКР Надлежна матична служба Оригинал /
Личне карте родитеља МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац