ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис у матичну књигу вјенчаних. Рјешење се може донијети у случајевима кад је вјенчање обављено по вјерском обреду прије 09.05.1946. године или ако је матична књига нестала, уништена или оштећена. У осталим случајевима је надлежан Основни суд.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон матичним књигама, чл. 47. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 178. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Подаци о лицима која су закључила брак
Датум закључења брака
Мјесто закључења брака
Презиме и име женика
Презиме и име невјесте
Датум рођења женика
Датум рођења невјесте
ЈМБГ женика
ЈМБГ невјесте
Мјесто рођења женика
Мјесто рођења невјесте
Општина рођења женика
Општина рођења невјесте
Држављанство женика
Држављанство невјесте
Националност женика
Националност невјесте
Вјероисповијест женика
Вјероисповијест невјесте
Пребивалиште женика
Пребивалиште невјесте
Презиме које су брачни другови узели при закључењу брака
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР за женика и невјесту Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Извод из вјерске књиге вјенчаних Вјерска организација Оригинал / овјерена копија /
Личне карте МУП РС Овјерена копија /
Записник Комисије за обнављање матичних књига Надлежна градска комисија Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац