ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис чињенице смрти лица у матичну књигу умрлих.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 42. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство за вођење матичних књига, чл. 164. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Лице за које се тражи накнадни упис
Презиме и име
Пол
Датум смрти
Мјесто смрти
Датум рођења
ЈМБГ
Мјесто рођења
Општина рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште
Брачно стање
Брачни супружник
Презиме и име оца
Презиме и име мајке
Мјесто сахране
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Дом здравља или болница Оригинал /
Извод из МКР за умрлог Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Вјенчани лист (ако је лице било у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење матичне службе или мјесне канцеларије да лице није уписано у МКУ Надлежна матична служба Оригинал
Лична карта МУП РС Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац