ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства и упис те чињенице у матичну књигу држављана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Републике Српске, чл. 37. („Службени гласник Републике Српске“ број 59/14); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о матичним књигама, чл. 20. став 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, чл. 35. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 4/97, 13/99, 06/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13); Упутство о накнадном упису чињенице рођења и чињенице држављанства у матичне књиге лица која су држављанство БиХ стекла по прописима РБиХ, чл. 2. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 30/16); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 138. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Датум рођења
Мјесто рођења
Раније држављанство
ЈМБГ
Име и презиме оца
Датум рођења оца
Мјесто рођења оца
Држављанство оца
Име и презиме мајке
Датум рођења мајке
Мјесто рођења мајке
Држављанство мајке
Правни основ по коме се тражи упис у КД
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Извод из МКВ Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење да лице није уписано у МКД по мјесту рођења и поријекла Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење да лице није уписано у МКД по мјесту пребивалишта Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о пребивалишту МУП РС Оригинал /
Лична карта или пасош МУП РС Копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац