ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Дијана Малић, стручни сарадник за пријем поднесака и овјеру потписа, рукописа и преписа
Телефон: 051/810-403
E-мејл: dijana.malic@gradgradiska.com

Славица Зеничанин, стручни сарадник за пријем поднесака и овјеру потписа, рукописа и преписа
Телефон: 051/810-404
E-мејл: slavica.zenicanin@gradgradiska.com

Бранкица Миловановић, стручни сарадник за пријем поднесака и овјеру потписа, рукописа и преписа
Телефон: 051/810-405
E-мејл: brankica.milovanovic@gradgradiska.com

 

 АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјера копијa битних докумената и овјера потписа који служе у сврху остваривања права и правних интереса грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09); Упутство за извршавање Закона о овјеравању рукописа, преписа и потписа („Службени гласник Републике Српске“ број 76/10, 97/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса За овјеру сваког потписа 2 КМ, за овјеру аутентичности рукописа или овјеру преписа од сваког полутабака оригинала 2 КМ, за овјеру превода 2 КМ, за овјеру фотокопије плана, цртежа, пројекта и друге техничке документације, по сваком листу формата већег од А4 3 КМ, за овјеру уговора 5 KM, за овјеру потписа пуномоћја 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависи од врсте документа који се овјерава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.