ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање овјере потписа, рукописа и преписа лицима којима нису у могућности доћи у просторије Градске управе града Градишка.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство за извршавање Закона о овјеравању рукописа, преписа и потписа, тачка 5. („Службени гласник Републике Српске“ број 76/10, 97/10); Одлука о давању овлашћења за одобравање овјеравања потписа или рукописа и висини накнаде за овјеравање потписа или рукописа изван службених просторија, чл. 1, 2. и 3. („Службени гласник града Градишка“ број 08/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Накнада за овјеравање потписа или рукописа ван службених просторија 10 КМ 5673231000064584 врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008130, шифра града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име странке
Презиме странке
Име оца странке
ЈМБГ странке
Адреса странке на којој ће се извршити овјеравање
Контакт телефон странке
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта подносиоца захтјева МУП РС Копија /
Лична карта странке чији се потпис овјерава МУП РС Копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
Доказ о уплати накнаде Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависи од врсте документа који се овјерава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац