ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Љиљана Дошен, шеф писарнице
Телефон: 051/810-307
E-мејл: ljiljana.dosen@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис промјене података у радну књижицу (промјенa презимена, накнадно завршена школа) ради остваривања права грађана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду, чл. 260. („Службени гласник Републике Српске“ број 01/16 и 66/18); Закон о образовању одраслих („Службени гласник Републике Српске“ број 59/09, 01/12); Правилник о радној књижици („Службени гласник Републике Српске“ број 31/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (ако је извршена промјена презимена) МУП РС Овјерена копија /
Доказ о стручној спреми Надлежна образовна институција Овјерена копија /
Извод из МКВ (ако је лична карта у поступку издавања) Надлежна матична служба Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.