ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Синиша Буловић, самостални стручни сарадник за правну помоћ
Телефон: 051/810-309
E-мејл: sinisa.bulovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање правне помоћи грађанима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 31. („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Статут града Градишка, чл. 32. („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19); Одлука о пружању правне помоћи („Службени гласник града Градишка“ број 06/18 и 07/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за пружање правне помоћи Вриједност једног бода је 1 КМ, а број бодова је зависно од услуге одређен Одлуком о пружању услуга правне помоћи („Службени гласник града Градишка“ број 06/18 и 07/19) 5673231000064584 врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008130, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Опис правног проблема
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид /
Потребна документација која зависи од конкретног поступка и правног проблема Надлежна установа Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) /
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.