ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бранкица Миловановић, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа, рукописа и пријем поднесака за приступ информацијама
Телефон: 051/810-404
E-мејл: brankica.milovanovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Изјава о заједничком домаћинству се користи да би странка могла остварити друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 18. („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Одлука о градским административним таксама, чл. 11. („Службени гласник града Градишка“ број 06/17, 07/17 и 07/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 2 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Име оца
Презиме
Адреса
Контакт телефон
Мјесто рођења
Године рођења за сваког члана домаћинства
Сродство са члановима домаћинства
Подаци о запослењу за сваког члана домаћинства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош МУП РС На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.