ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бранкица Миловановић, стручни сарадник за овјеру потписа, преписа, рукописа и пријем поднесака за приступ информацијама
Телефон: 051/810-404
E-мејл: brankica.milovanovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Потврда о животу се издаје да би странка могла остваривати право на пензију.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, чл. 18. („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Закон о административним таксама, чл. 13. и 14. („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11, 103/11, 67/13); ; Одлука о градским административним таксама, чл. 9 („Службени гласник града Градишка“ број 06/17, 07/17 и 07/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Име оца
Презиме
Адреса
Контакт телефон
Мјесто рођења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош МУП РС На увид /
Потврда о животу преведена од стране судског тумача Надлежна институција стране државе Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци или годину дана зависно од прописа стране државе
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.