ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дејан Сладојевић, стручни сарадник за архивско и канцеларијско пословање
Телефон: 051/510-306
E-мејл: dejan.sladojevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање што ефикаснијих одговора на захтјеве грађана, посебно у случају када грађани изгубе документацију те на овај начин могу извршити увид и препис потребне документације.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о архивским дјелатностима, чл. 46. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 119/08); Уредба о канцеларијском пословању републичких органа управе, чл. 16. и 17. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/04, 13/07); Правилник о канцеларијском пословању Градске управе Града Градишка  („Службени гласник града Градишка“ број 08/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име оца
Име
Адреса
Контакт телефон
Назначење документа који се тражи из архиве
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац