ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миодраг Бабић, виши стручни сарадник за мјесне заједнице и бирачке спискове
Телефон: 051/810-450
E-мејл: miodrag.babic@gradgradiska.com

виши стручни сарадник за мјесне заједнице и бирачке спискове
Телефон: 051/810-450
E-мејл: dalibor.rokvic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена бирачке опције грађана, посебно избјеглих и расељених лица која су раније живјела на подручју друге општине и који су одабрали град Градишка као своје пребивалиште.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Изборни закон Босне и Херцеговине, чл. 3. тачка 8. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16); Правилник о употреби и изради извода из централног бирачког списка („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 25/20 и 38/20).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Дјевојачко презиме
Датум, мјесец и година рођења
Мјесто рођења
ЈМБ
Пол
Име и презиме једног од родитеља
Тачна адреса пребивалишта у БиХ
Подаци о општини пребивалишта из периода пописа становништва 1991. године
Списак документације која се доставља
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта, возачка дозвола или пасош (један од наведених докумената) МУП РС ПУ Градишка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) /
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев се одмах просљеђује ЦИК-у.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За сваке изборе се врши провјера.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац