ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Козић – Васић, стручни савјетник за послове грађења
Телефон: 051/810-312
E-мејл: jelana.vasic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Наплата једнократне ренте.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, 74. став 1. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о степену развијености локалне самоуправе у Републици Српској  за 2022. годину („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/21); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ бр. 06/14, 01/17, 07/17, 03/18, 08/18 и 02/19 и „Службени гласник града Градишка“ бр. 07/19, 13/20, 15/21 и 04/22); Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју града Градишка у 2021. години („Службени гласник града Градишка“ бр. 18/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и грађење На увид /
Главни пројекат са потврдом о извршеној ревизији Правно лице са лиценцом за израду техничке документације На увид /
Пољопривредна сагласност Одјељење за привреду и пољопривреду Оригинал Прибављање по службеној дужности од Одјељења за привреду и пољопривреду (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац