ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Радичић, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-315
E-мејл: biljana.radicic@gradgradiska.com

Бранка Благојевић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање
Телефон: 051/810-312
E-мејл: branka.blagojevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да се на безбједан начин уклоне физички дотрајали објекти.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 149. и 150. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Врста објекта
Улица
Насеље
К.ч. број
К.О.
Бруто површина објекта
Разлози за уклањање објекта
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о праву власништва Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пројекат уклањања објекта (за објекте бруто грађевинске површине преко 400 м2) Правно лице са лиценцом Оригинал /
Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законима Правно лице са лиценцом Оригинал /
Електроенергетска сагласност РЈ „Електродистрибуција“ Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електропривреда“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Водоводна сагласност „Водовод“ а.д. Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са КП „Водовод“ а.д. Градишка (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
ТТ сагласност (по потреби) „Мтел“ а.д. Бања Лука Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Мтел“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац