ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правно послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција о промјенама лица овлаштених за заступање заједнице етажних власника у циљу располагања и управљања зградом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда, чл. 19. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/11); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда, чл. 15. и 26. („Службени гласник Републике Српске“ број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 10 КМ таксена маркица /
Објава у Службеном гласнику града Градишке 28 КМ 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив регистарског органа
Сједиште регистарског органа
Назив заједнице етажних власника
Сједиште заједнице етажних власника
Предмет пријаве
Потпис овлаштеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Акт о именовању нових лица која су овлаштена за заступање заједнице и границе њихових овлаштења (одлука) Етажни власници Оригинал /
Овјерени потписи лица овлашћених за заступање заједнице (на обрасцу који се добије на шалтеру 10) Одјељење за општу управу Оригинал /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац