ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правно послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Евиденција престанка заједнице етажних власника и брисање из регистра.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању стамбених зграда, чл. 19. („Службени гласник Републике Српске“ број 101/11); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда, чл. 16. и 27. („Службени гласник Републике Српске“ број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Објава у Службеном гласнику града Градишке 28 КМ 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив регистарског органа
Сједиште регистарског органа
Назив заједнице етажних власника
Сједиште заједнице етажних власника
Предмет пријаве
Потпис овлаштеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Акт о престанку заједнице етажних власника (Одлука) Заједница етажних власника Оригинал /
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа о престанку заједнице у „Службеном гласнику града Градишка“ (28 КМ на рачун „Службеног гласника града Градишка“) Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац