ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Калинић, Стручни савјетник за управно рјешавање из комуналне и стамбене области-координатор
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уређење градског адресног система и издавање увјерења које служи подносиоцима за остваривање права у другим поступцима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 159. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о одређивању имена улица, тргова и бројева зграда, чл. 20. („Службени гласник општине Градишка “ бр. 02/01, 03/06, 03/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 2 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Улица
Насељено мјесто
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији (за правна лица) Окружни привредни суд Копија /
Потврда о пребивалишту или други документ који доказује исте чињенице (за физичка лица) ЦИПС Копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац