ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уређен начин заузимања јавних површина и омогућавање странкама коришћења простора на јавним површинама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 6. („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17); Закон о комуналним таксама Републике Српске, чл. 3 став 1. и чл. 7. („Службени гласник Републике Српске“ број 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналном реду, чл. 48. и 49. („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13, 7/17 , 6/19 и 13/20); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник града Градишка“ број 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса a) Постављање киоска површине до 10.00 m2 мјесечно по 1 m2 износи:
– I зона – 25.00 КМ,
– II зона – 20.00 КМ,
– III и IV зона – 15.00 КМ,
– изван обухвата – 10.00 КМ;

б) Постављање киоска површине од 10.00 m2 до 20.00 m2 мјесечно по 1 m2 износи:
– I зона – 20.00 КМ,
– II зона – 15.00 КМ,
– III и IV зона – 10.00 КМ,
– изван обухвата – 5.00 КМ;

в) Постављање башта испред угоститељских објеката мјесечно по 1.00 m2 износи:
– I зона – 6.00 КМ,
– II зона – 5.00 КМ,
– III зона – 4.00 КМ,
– у IV и осталим зонама – 2.00 КМ;

г) Постављање полица за робу и тенди испред пословних објеката мјесечно по 1.00 m2 износи:
– I зона – 4.00 КМ,
– II зона – 3.00 КМ,
– III зона – 2.00 КМ,
– у IV и осталим зонама – 1.00 КМ;

д) Постављање продајних столова за продају козметике, рукотворине и других садржаја (апарати за сладолед, кокице, кестење, домаћи производи…) до 4.00 m2 мјесечно износи:
– I зона – 35.00 КМ,
– II зона – 25.00 КМ,
– III зона – 15.00 КМ,
– у IV и осталим зонама – 10.00 КМ,
– типски жути штанд – 40.00 КМ,

ђ) Дневно заузимање јавних повржина за један дан заузимања, без обзира на зону по квадратном метру износи:
– до 20.00 m2 – 15.00 КМ,
– од 20.00 m2 до 50.00 m2 – 10.00 КМ,
– прекo 50.00 m2 – 5.00 КМ;

е) Заузимање јавних површина за извођење манифестација забавног карактера (забавни парк, рингишпил, концерт…) по 1.00 m2 износи – 3.00 КМ;

ж) Заузимање тротоара за вријеме извођења  грађевинских радова по 1.00 m2 износи: дневно – 1.00 КМ;

з) Прекоп саобраћајница по дужном метру износи: дневно – 20.00 КМ;

и) Прекоп зелене површине по дужном метру износи: дневно – 10.00 КМ;

ј) Заузимање јавних површина ради постављања дјечијих аутића износи: мјесечно – 100.00 КМ;

5673231000064584 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха захтјева
К.ч. број парцеле
К.О.
Површина објекта
Период у којем се намјерава користити јавна површина
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одобрење за рад (за предузетникe) Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија / копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду). Правна лица не достављају рјешење о регистрацији јер службеник врши увид у податке АПИФ-а.
Локацијски услови (за киоск) Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија / копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Сваким појединачним рјешењем је одређено вријеме важења документа, односно на који период се односи рјешење о заузимању јавне површине.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац