ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Самостални стручни сарадник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уређен начин заузимања јавних површина и омогућавање странкама коришћења простора на јавним површинама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 6. („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17); Закон о комуналним таксама Републике Српске, чл. 3 став 1. и чл. 7. („Службени гласник Републике Српске“ број 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналном реду, чл. 48. и 49. („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13, 7/17 , 6/19 и 13/20); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Градишка“ „Службени гласник општине Градишка“ број 03/18 и „Службени гласник града Градишка“ број 7/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса – за постављање киоска по м2 у I и II зони градског грађевинског земљишта 5 КМ, у III и осталим зонама 3 КМ и изван обухвата градског грађевинског земљишта 2 КМ мјесечно,
– за постављање љетних башта испред угоститељских објеката по м2 у I зони градског грађевинског земљишта 6 КМ, у II зони 5 КМ, у III зони 4 КМ, у IV и осталим зонама 2 КМ мјесечно,
– за постављање полица за робу и тенди испред пословних простора по м2 у I зони 4 КМ, у II зони 3 КМ, у III зони 2 КМ, у IV и осталим зонама 1 КМ мјесечно,
– за постављање продајних столова мјесечно у I зони 35 КМ, у II зони 25 КМ, у III и осталим зонама 15 КМ.
– дневно заузимање јавних површина без обзира на зону по м2 за површину до 20 м2 6 КМ, од 20-50 м2 3 КМ и за површину преко 50 м2 2 КМ
5673231000064584 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха захтјева
К.ч. број парцеле
К.О.
Површина објекта
Период у којем се намјерава користити јавна површина
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одобрење за рад (за предузетникe) Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија / копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду). Правна лица не достављају рјешење о регистрацији јер службеник врши увид у податке АПИФ-а.
Локацијски услови (за киоск) Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија / копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Сваким појединачним рјешењем је одређено вријеме важења документа, односно на који период се односи рјешење о заузимању јавне површине.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац