ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађање од плаћања комуналне таксе одређених категорија грађана у складу са законом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама Рeпублике Српске, чл. 8. („Службени гласник Републике Српске“ број 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник града Градишка“ број 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха подношења захтјева
Период за који се тражи ослобађање
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одобрење за рад (за предузетникe) Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија / копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду). Правна лица не достављају рјешење о регистрацији јер службеник врши увид у податке АПИФ-а.
Увјерење о статусу подносиоца захтјева по основу којег се тражи ослобађање од плаћања комуналне таксе Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 фискалну годину, осим у случајевима када се ради о физичком лицу или предузетнику који у току године започне дјелатност који ће у том случај бити ослобођен плаћања таксе пропорционално остатку календарске године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац