ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Самостални стручни сарадник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама постављања реклама дуж локалних путева и градских улица уз плаћање комуналне таксе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама Републике Српске, чл. 3. став 1. и чл. 7 („Службени гласник Републике Српске“ број 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Градишка“ број 03/18 и „Службени гласник града Градишка“ број 7/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса За рекламе површине до 2 м2 – једнострано 80 КМ, двострано 180 КМ, за рекламе површине од 2 до 4 м2 – једнострано 280 КМ, двострано 380 КМ, за рекламе површине од 4 до 10 м2 једнострано 480 КМ, двострано 580 КМ, за рекламе површине преко 10 м2 – једнострано 780 КМ, двострано 880 КМ на годишњем нивоу. Уколико се ради о реклами правног лица или предузетника која се изнајмљује трећим лицима ради оглашавања комунална такса се обрачунава у двоструком износу. За оглашавање на свјетлећим рекламама на стубовима уличне расвјете (бандерола) такса се наплаћује мјесечно – једнострано 180 КМ по бандероли и двострано 280 КМ по бандероли. 5673231000064584 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет општине Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Подаци о локацији
Подаци о величини рекламног паноа
Број страна рекламног паноа
Период на који ће реклама бити постављена
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности уколико подносилац захтјева има важеће локацијске услове (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Пропорционално времену кориштења јавне површине (зависно од локацијских услова, ако су одобрени на годину дана онда годишње)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац