ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање странкама постављања реклама дуж локалних путева и градских улица уз плаћање комуналне таксе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама Републике Српске, чл. 3. став 1. и чл. 7 („Службени гласник Републике Српске“ број 04/12); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник града Градишка“ број 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса a) за рекламне површине до 1 m2:
– једнострано 40.00 КМ,
– двострано 180 КМ,

б) за рекламне површине од 1 до 2 m2:
– једнострано 120.00 КМ,
– двострано 180.00 КМ;

в) за рекламне површине од 2 m2 до 4 m2:
– једнострано 320.00 КМ,
– двострано 450.00 КМ;

г) за рекламне површине од 4 m2 до 8 m2:
– једнострано 500.00 КМ,
– двострано 600.00 КМ;

д) за рекламне површине од 8 m2 до 15 m2:
– једнострано 800.00 КМ,
– двострано 1000.00 КМ;

ђ) за рекламне површине од 15 m2 до 30 m2:
– једнострано 100.00 КМ,
– двострано 1300.00 КМ;

е) за рекламне површине од 30 m2 до 50 m2:
– једнострано 1500.00 КМ,
– двострано 1800.00 КМ;

ж) за рекламне површине преко 50 m2:
– једнострано 2000.00 КМ,
– двострано 2200.00 КМ;

За постављање рекламних фолија на стаклу пословног објекта, комунална такса за рекламирање производа, услуга и дјелатности утврђује се на годишњем нивоу по метру квадратном рекламне површине како слиједи:

а) за рекламне површине до 1 m2 – 30.00 КМ,
б) за рекламне површине од 1 m2 до 3 m2 – 60.00 КМ;
в) за рекламне површине од 3 m2 до 8 m2 – 150.00 КМ;
г) за рекламне површине од 8 m2 до 16 m2 – 180.00 КМ;
д) за рекламне површине од 16 m2 до 30 m2 – 220.00 КМ;
ђ) за рекламне површине од 30 m2 до 50 m2 – 300.00 КМ;
е) за рекламне површине преко 50 m2 – 500.00 КМ.

За оглашавање на свјетлећим рекламама на стубовима уличне расвјете (бандероле) наплаћује се мјесечно комунална такса у износу од:
а) једнострано 80.00 КМ,
б) двострано 150.00 КМ.

5673231000064584 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Подаци о локацији
Подаци о величини рекламног паноа
Број страна рекламног паноа
Период на који ће реклама бити постављена
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности уколико подносилац захтјева има важеће локацијске услове (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Пропорционално времену кориштења јавне површине (зависно од локацијских услова, ако су одобрени на годину дана онда годишње)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац