ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Бакић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
Телефон: 051/810-324
E-мејл: aleksandar.bakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита јавних површина и наплата накнаде како би се из тих средстава могла санирати и унаприједити јавна инфраструктура.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 6. („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналном реду, чл. од 54. до 63. („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13, 7/17 и „Службени гласник града Градишка“ број 6/19 и 13/20); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник града Градишка“ број 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска комунална такса За прекоп саобраћајнице по дужном метру 20 КМ дневно, за прекоп зелене површине по дужном метру 10 КМ дневно 5673231000064584 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха прекопавања
Локација
Потпис подносиоца
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Ситуациони план (ако захтјев подносе комунална предузећа) са дужином планираног пута Комунална предузећа Оригинал / овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Рјешењем је у сваком појединачном случају одређено вријеме извођења радова у складу са захтјевом извођача.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац