ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Бакић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
Телефон: 051/810-324
E-мејл: aleksandar.bakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација и усклађивање редова вожње чиме се омогућава редовна и квалитетна услуга јавног превоза грађанима као крајњим корисницима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају, чл. 25. став 2. („Службени гласник Републике Српске“ број 47/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени гласник Републике Српске“ број 6/18); Одлука о условима и начину обављања превоза лица и ствари на подручју општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 05/18 и „Службени гласник града Градишка“ број 13/19); Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени гласник општине Градишка“ број 06/18 „Службени гласник града Градишка“ број 9/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за приједлог реда вожње у поступку усклађивања редова вожње 50 КМ 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одобрење за рад (за предузетникe) Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду). Правна лица не достављају рјешење о регистрацији јер службеник врши увид у податке АПИФ-а.
Потврда о регистрацији возила МУП РС Овјерена копија /
Потврда о извршеном техничком прегледу Надлежна станица за технички преглед Овјерена копија /
Легитимација за возача Министарство саобраћаја и веза Овјерена копија /
Лиценца за превозника Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико је подносилац захтјева регистрован на подручју града Градишка (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извод из лиценце Одјељење за привреду и пољопривреду Овјерена копија /
План ангажовања особља и возила по регистрованим редовима вожње Подносилац захтјева Оригинал /
Доказ о уплати градске накнаде Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана, а уколико се ради о већим измјенама редова вожње рок за рјешавање потпуног захтјева је 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година (од 01. јуна текуће године до 31. маја наредне године)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац