ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Бакић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
Телефон: 051/810-324
E-мејл: aleksandar.bakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање и обезбјеђење редовног саобраћаја у вријеме одржавања манифестација и извођења радова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, чл. 162. став 3. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 08/17); Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, чл. 96. став 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 63/11); Закон о јавним путевима, чл. 38. став 3. и 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13 и 83/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу, те знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице, 95. став 1.  („Службени гласник Републике Српске“ број 19/07).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Локација
Сврха подношења захтјева
Период у којем је потребна обустава саобраћаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Одређено у сваком појединачном случају у складу са временом за које је потребна обустава саобраћаја а које наведе подносилац у захтјеву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено у слободној форми.