ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com

Миља Бјеловук, Самостални стручни сарадник за управно рјешавање у области комуналних накнада и адресни регистар
Телефон: 051/810-322
E-мејл: milja.bjelovuk@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање висине парафискалног намета на начелима материјалне истине, односно правилно утврђена и одмјерена висина комуналне накнаде.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 22. („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналној накнади, чл. 15. („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13, 08/18 и 10/18 и „Службени гласник града Градишка“ број 4/19, 11/19 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Корисна површина за коју се обрачунава накнада
Корисна површина за коју странка мисли да треба да се обрачуна накнада
Локација
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рачун система обједињене наплате Одсјек за систем обједињене наплате Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, до измјене материјално правних прописа који утичу на висину комуналне накнаде или до поновне пријаве странке.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац