ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађање одређених категорија грађана (корисника социјалне помоћи који су на евиденцији Центра за социјални рад и лица која примају дјечји додатак) плаћања комуналне накнаде.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 22. („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о комуналној накнади, чл. 15. („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13, 08/18, и 10/18 и „Службени гласник града Градишка“ број 4/19, 11/19 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број рачуна на којем се налази накнада чије се ослобађање тражи
Објекат на који се накнада односи
Разлог због којег се тражи ослобађање
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење Центра за социјални рад о чињеницама о којима се води службена евиденција Центар за социјални рад Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, односно до промјене статуса лица по ком су ослобођена плаћања накнаде
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац