ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Гордана Николић, стручни сарадник за стамбене послове
Телефон: 051/810-325
E-мејл: gordana.nikolic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Употпуњавање услова за контролу откупне цијене стана и обрачун висине закупнине стана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова, чл. 21. („Службени гласник Републике Српске“ број 118/11, 67/13, 60/15 и 63/20); Закон о општем управном поступку, чл. 159. и 160. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о утврђивању откупне цијене стана као и обрасци аката за јединствену примјену Закона о приватизацији државних станова („Службени гласник Републике Српске“ број 41/01, 45/01, 19/02, 55/02, 56/02, 83/03, 08/04); Правилник о вођењу књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова („Службени гласник Републике Српске“ број 45/01, 06/02).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Број телефона
Број стана
Улица
Сврха подношења захтјева
Списак документације коју странка прилаже
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац