ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и стамбено-комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање и давање у закуп државних станова и спречавање бесправног усељавањa.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова, чл. од 38. до 50. („Службени гласник Републике Српске“ број 118/11, 67/13, 60/15, 5/18 и 63/20); Закон о државним становима на којима не постоји станарско право, чл. 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 98/11); Правилник о поступку давања у закуп станова на којима право располагања има општина Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13 и „Службени гласник града Градишка“ број 8/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Контакт телефон
Адреса
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Акт о додјели стана Надлежна институција за додјелу стана Оригинал /
Прописан образац уговора о закупу Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС Оригинал /
Увјерење о зони и старости зграде Одјељење за комуналне и стамбене послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење да се не води спор поводом предметног стана Основни суд Оригинал /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Лична карта (за све пунољетне чланове породице) МУП РС Копија /
Извод из МКР (за малољетне чланове породице) Одјељење за општу управу Копија /
Документ на основу којег се доказује да странка има право да оствари попуст на закупнину (посебне категорије) Надлежна институција Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Уговор може бити закључен на одређено или на неодређено вријеме.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено у слободној форми.