ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славко Калинић, Шеф одсјека за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-327
E-мејл: slavko.kalinic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Приватизација државних станова
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова, чл. 13. став 2. („Службени гласник Републике Српске“ број 118/11, 67/13, 60/15, 45/18 и 63/20); Закон о државним становима на којима не постоји станарско право, чл. 4. („Службени гласник Републике Српске“ број 98/11); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима о примјени закона („Службени гласник Републике Српске“ број 45/01, 56/02, 83/03); Правилник о поступку давања у закуп станова на којима право располагања има општина Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 11/13 и „Службени гласник града Градишка“ број 8/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за откуп стана 50 КМ 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
ЈМБГ
Подносилац захтјева
Адреса
Адреса стана
Површина стана
Подаци брачног друга (ако су заједно носиоци станарског права)
Подаци о члановима породичног домаћинства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Уговор о закупу Уговорне стране Оригинал /
Увјерење о зони и старости зграде Одјељење за комуналне и стамбене послове Оригинал Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење да се не води спор поводом предметног стана Основни суд Оригинал /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Лична карта (за све пунољетне чланове породице) МУП РС Копија /
Извод из МКР (за малољетне чланове породице) Одјељење за општу управу Копија /
Документ на основу којег се доказује да странка има право да оствари попуст на откупнини (посебне категорије) Надлежна институција Оригинал /
Тлоцрт РУГИПП Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено путем обрасца који је прописан Упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима о примјени закона и који се купује у књижари.