ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

Гордана Николић, Виши стручни сарадник за стамбене послове и послове заједничке комуналне потрошње Телефон: 051/810-322
E-мејл: gordana.nikolic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на додјели стамбених јединица из фонда социјалног становања у граду Градишка
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 54/19); Одлука о фонду стамбених јединица социалног становања („Службени гласник града Градишка, број 17/19); Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања („Службени гласник града Градишка, број 1/20.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о држављанству или потврда о пребивалишту Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Извод из евиденције некретнина или овјерена изјава да нема непокретности на територији БиХ РУГИПП оригинал /
Овјерена кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Родни лист за све малољетне чланове породичног домаћинства Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Не старији од 6 мјесеци
Копија важеће личне карте за сваког пунољетног члана породичног домаћинства Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Потврда о висини примања  за запослене чланове породичног домаћинства Послодавац или пореска управа Оригинал /
Изјаве о другим врстама прихода за све чланове породичног домаћинства Одјељење за општу управу Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 15 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 мјесеци уз могућност продужења.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац