ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Tања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-322
E-мејл:
tanja.katalina@gradgradiska.com

Гордана Николић, Виши стручни сарадник за стамбене послове и послове заједничке комуналне потрошње
Телефон: 051/810-322
E-мејл: gordana.nikolic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на субвенцију закупнине корисника социјалног становања у граду Градишка
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 54/19); Одлука о поступку субвенционисања закупнине за станове из фонда социјалног становања на подручју града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 17/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Овјерена изјава корисника о истинитости података Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Статус расељеног лица, што се доказује увјерењем издатим од надлежног органа Републички секретаријат за расељена лица и миграције Оригинал или овјерена копија /
Лице старије од 65 година, што се доказује изводом из матичне књиге рођених Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за општу управу
Млади брачни парови до 35 година, што се доказује изводом из матичне књиге вјенчаних Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за општу управу
Незапослено лице, што се доказује потврдом издатом од стране Завода за запошљавање или увјерењем Пореске управе да се не води у евиденцији осигураних лица Завод за запошљавање или Пореска управа Оригинал или овјерена копија /
Овјерена кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Доказ/потврда о укупним приходима, чија се висина укупних прихода доказује пл. листом, последњим чеком од пензије, увјерењем Пор. Упр. о висини примања или други извори прихода уколико их имају, који се могу тражити и службеним путем од стране надл. Орг. Пореска управа Оригинал или овјерена копија /
Демобилисани борци и ратни војни инвалиди прилажу рјешење надлежног органа о стварном статусу Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал или овјерена копија /
Доказ да укупан катастарски приход по члану породице не прелази износ 10% од просјечног катастарског прихода по једном хектару земљишта РУГИПП Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 мјесеци уз могућност продужења
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац.