ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Предузетништво
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање података из службене евиденције (изводи, потврде и увјерења).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/

/

/ /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид) /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Поред ослобађања од плаћања административне таксе прописаним члановима 13. и 14. Закона о административним таксама од плаћања административне таксе ослобођени су и:

 1. породице погинулих бораца,
 2. ратни војни инвалиди,
 3. корисници социјалне помоћи чији је статус утврдила надлежна установа.

Инструкције за плаћање уколико се такса уплаћује на трансакциони рачун:

 • Сврха дознаке: Градска административна такса
 • Прималац: Рачун јавних прихода града Градишка
 • Рачун примаоца: 555-007-05034883-60
 • Износ: 5,00 КМ
 • Врста прихода: 722121
 • Општина: 008
 • Буџетска организација: 9999999
 • Позив на број: 0000000000
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац