ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА Одјсек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Предузетништво
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање рада угоститеља у продуженом радном времену
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о угоститељству  („Службени гласник Републике Српске “, број 45/17); Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске “, број 44/11); Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Градишка („Службени гласник општине Градишка “ број 03/12, 04/12 и 05/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 30,00 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Рјешење о регистрацији Надлежно општинско одјељење или Окружни привредни суд Оригинал Прибављање по службеној дужности када је рјешење издало општинско одјељење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Налаз и мишљење овлашћене стручне организације за мјерење нивоа буке Овлаштено правно лице Оригинал /
Препорука туристичке организације која је надлежна за туристичку промоцију подручја на којем се налази угоститељски објекат ЈУ Туристичка организација  Градишке Оригинал или овјерена копија /
Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај прекорачења радног времена и нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту у претходних 6 мјесеци Основни суд Оригинал или овјерена копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Продужено радно вријеме најдуже 6 мјесеци.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац