ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и пољопривреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И)  –
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис и брисање из регистра чамаца и продужење пловидбене дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о унутрашњој пловидби („Службени гласник Републике Српске“ број 58/01, 33/06 и 56/10); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавању чамаца регистарским ознакама („Службени гласник Републике Српске“ број 03/07 и 56/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 30,00 КМ за упис чамца у регистар(1),

20,00 КМ за брисање из регистра(2),

20,00 КМ за продужење пловидбене дозволе(3)

таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Број и држава издавања пасоша (за стране држављане)
Адреса пребивалишта или боравишта
Телефон
Подаци о чамцу/има (марка, тип, број мотора)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта(1, 2 и 3) МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Увјерење о способности чамца за пловидбу(1) Овлаштено правно лице Оригинал /
Свједочанство о баждарењу(1) Овлаштено правно лице Оригинал /
Доказ о власништву (рачун или изјава свједока ако је чамац ручно направљен)(1) Правно лице које је продало чамац или подносилац захтјева Оригинал /
Пловидбена дозвола (код продужења пловидбене дозволе и брисања чамца из регистра)(2 и 3) Одјељење за привреду и пољопривреду Оригинал /
Доказ о уплати градске административне таксе(1, 2 и 3) Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година. Пловидбена дозвола се продужава сваке године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Упис у регистар чамаца – Преузмите образац

Продужење пловидбене дозволе – Преузмите образац

Брисање из регистра чамаца – Преузмите образац