ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и пољопривреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА подршка изградњи нових пластеника, подршка изградњи противградне мреже на засадима воћа, подршка уговореној кооперантској прозводњи и откупу воћа и поврћа, подршка производњи уљарица, подршка Пројекту развоја конкуретности у рурлним подручјима који се реализује преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и Службени гласник града Градишка“ број 5/19); Програм подршке развоју пољопривреде за текућу годину
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
 / / /  /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
ЈМБ / ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
Кућна листа Одјељење за општу управу Копија

уколико подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства

ЈИБ Пореска управа Копија ако је подносилац захтјева правно лице
Трансакциони рачун Банка Копија /
Остала документација која доказује оправданост поднесеног захтјева / Копија Потврде, рјешења, записници, фактуре и сл.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  Рок за преглед потпуности захтјева за 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац