ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бранко Стојнић, стручни савјетник за пољпривреду
Телефон: 051/810-344
E-мејл: branko.stojnic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА подршка биљној производњи према Програму подршке пољопривредној производњи за
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и Службени гласник града Градишка“ број 5/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
 / / /  /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
ЈМБ / ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда из АПИФ-а АПИФ Копија /
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
Кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства) Одјељење за општу управу Копија

уколико подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства

ЈИБ Пореска управа Копија ако је подносилац захтјева правно лице
Трансакциони рачун Банка Копија /
Остала документација која доказује оправданост поднесеног захтјева / Копија Потврде, рјешења, записници, фактуре и сл.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  Рок за преглед потпуности захтјева за 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац