ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зоран Тубин, стручни савјетник за пољопривреду
Телефон: 051/810-344
E-мејл: zoran.tubin@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подршка у области:
– регистрован узгој квалитетно приплодних јуница,
– регистрован узгој квалитетно приплодних назимица,
– регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза,
– регистрован узгој пчела.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“, број 04/17 и Службени гласник града Градишка“, број 5/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/  /  /  /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
Копија личне карте (уз писмену сагласност подносиоца захтјева)
ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
ЈИБ Пореска управа Копија ако је подносилац захтјева правно лице
Трансакциони рачун Банка Копија /
Рјешење о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодних животиња – говеда, свиња, оваца и коза Канцеларија за ветеринарство – Агенција за узгој и селекцију у сточарству Копија /
Пасош приплодних јуница Канцеларија за ветеринарство – Агенција за узгој и селекцију у сточарству Копија /
Списак назимица, оваца или коза са њиховим регистарским бројевима и датумом рођења за свако грло, те потписом корисника Подносилац захтјева Оригинал Списак правити за намјену за коју се аплицира
Списак узгајивача пчела са бројем кошница Удружење пчелара Оригинал Списак правити за намјену за коју се аплицира
Записник Комисије Комисија Oригинал /
/ РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева je 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац