ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, привреда, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бранко Стојнић, стручни савјетник за пољопривреду
Телефон: 051/810-344
E-мејл: branko.stojnic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стимулисање рада пољопривредних удружења
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“, број 04/17 и Службени гласник града Градишка“, број 5/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
Копија личне карте (уз писмену сагласност подносиоца захтјева)
ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
ЈИБ Пореска управа Копија ако је подносилац захтјева правно лице
Трансакциони рачун Банка Копија /
План рада пољопривредног удружења за текућу годину Подносилац захтјева Копија /
Изјава пресједника пољопривредног удружења о броју чланова удружења Подносилац захтјева Копија /
Записник Комисије Комисија Копија /
/ РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева je 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац