ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и пољопривреду
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за пољопривреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зоран Тубин, шеф Одсјека за пољопривреду
Телефон: 051/810-344
E-мејл: zoran.tubin@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Суфинансирање трошкова анализе исправности производа у сврху продаје у „Кући Лијевча и Поткозарја“
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“, број 04/17 и Службени гласник града Градишка“, број 5/19); Програм подршке развоју пољопривреде за текућу годину
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
ЈМБ / ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет подстицаја
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
ЈИБ Пореска управа Копија ако је подносилац захтјева правно лице
Трансакциони рачун Банка Копија /
Резултати анализе Овлашћена лабораторија Копија /
Доказ о уплати Банка Копија /
/ РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева je 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац