ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, пољопривреда
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милутин Мисимовић, стручни савјетник за пољопривреду
Телефон: 051/810-343
E-мејл: milutin.misimovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање штете од дивљачи на пољопривредним културама која су стално ловостајем заштићени
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ловству, чл. 57, 58, 59 и 60. самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 60/09, 50/13); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19); Статут Града Градишка, чл. 87. („Службени гласник општине Градишка“, број 04/17 и Службени гласник града Градишка“, број 5/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име / назив
Копија личне карте (уз писмену сагласност подносиоца захтјева)
ЈИБ
БПГ / БК
Адреса / сједиште подносиоца
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке
Датум подношења захтјева
Предмет захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Трансакциони рачун Банка Копија /
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Копија /
Записник комисије за процјену штете Комисија Копија /
РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) У овом случау се односи на рок подношења захтјева: 3 дана од настале штете
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац