ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за образовање, здравство и социјалну заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, самостални стручни сарадник за здравствену и социјалну заштиту
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 5/19); Одлука о условима и начину додјеле једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима („Службени гласник града Градишка“ број 05/18 и 12/19)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Разлог због којег се тражи новчана помоћ
Број чланова домаћинства
Од чега се лице издржава
Број текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Датум подношења захтјева
Мјесто подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава о заједничком домаћинству – кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење о приходима Пореска управа Оригинал /
Чек од пензије (за пензионере) Фонд ПИО Оригинал /
Потврда школе о редовном похађању наставе Надлежна образовна институција Оригинал /
Увјерење о незапослености Завод за запошљавање Оригинал /
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Копија /
Рачун за трошкове сахране Погребно друштво Копија /
Лична карта МУП РС Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац