ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, самостални стручни сарадник за здравство, социјалну заштиту, културу и религију
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пронаталитетна мјера и помоћ појединцима у остваривању родитељства, популациона политика.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту („Службени гласник Републике Српске“ број 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18 и 59/18); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 5/19); Правилник о додјели једнократне новчане помоћи за обављање асистиране репродукције – вантјелесне оплодње („Службени гласник града Градишка“ број 03/14, 05/18, 13/18, 12/19, 07/20 и 18/20).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број година
Број покушаја вантјелесне оплодње
Број текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Датум подношења захтјева
Мјесто подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о пребивалишту МУП РС Оригинал / овјерена копија /
Рјешење Фонда здравственог осигурања РС којим је признато право на три процедуре асистиране репродукције – вантјелесне оплодње Фонд здравственог осигурања Оригинал / овјерена копија /
Медицински налази (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за процедуром вантјелесне оплодње Надлежна здравствена установа Копија (оригинал на увид) /
Медицинска документација о претходним и неуспјелим поступцима вантјелесне оплодње Надлежна здравствена установа Копија (оригинал на увид) /
Овјерена изјава о намјенском кориштењу средства Подносилац захтјева Оригинал /
Лична карта (уз писмену сагласност подносиоца захтјева) МУП РС Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац