ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, самостални стручни сарадник за здравствену и социјалну заштиту
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Социјална инклузија дјеце са посебним потребама у све области друштвеног живота.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Статут општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17); Одлука о извршењу буџета општине Градишка за 2017. годину („Службени гласник општине Градишка“ број 09/16); Правилник о субвенционисању превоза ученика основних и средњих школа са подручја општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 05/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме ученика
Школа / установа
Датум подношења захтјева
Мјесто подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава о заједничком домаћинству – кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење о приходима Пореска управа Оригинал /
Чек од пензије Фонд ПИО Оригинал /
Увјерење о незапослености (за пунољетне чланове домаћинства који су на евиденцији Бироа) Завод за запошљавање Оригинал /
Потврда о похађању наставе Школа Оригинал /
Рјешење о категоризацији Центар за социјални рад Копија /
Медицинска документација (отпусна листа, налаз и мишљење и др.) Надлежна здравствена установа Копија /
Лична карта МУП РС Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац