ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, самостални стручни сарадник за здравство, социјалну заштиту, културу и религију
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Социјална инклузија дјеце са посебним потребама у све области друштвеног живота.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19); Правилник о субвенционисању превоза ученика основних и средњих школа са подручја града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 05/18, 01/19 и 12/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име и презиме ученика
Школа / установа
Датум подношења захтјева
Мјесто подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава о заједничком домаћинству – кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење о приходима Пореска управа Оригинал /
Чек од пензије Фонд ПИО Оригинал /
Увјерење о незапослености (за пунољетне чланове домаћинства који су на евиденцији Бироа) Завод за запошљавање Оригинал /
Потврда о похађању наставе Школа Оригинал /
Рјешење о категоризацији Центар за социјални рад Копија /
Медицинска документација (отпусна листа, налаз и мишљење и др.) Надлежна здравствена установа Копија /
Лична карта (уз писмену сагласност подносиоца захтјева) МУП РС Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац