ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за образовање и демографију
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ при превазилажењу тешке материјалне ситуације и подршка школовању ученика социјално угрожених категорија.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16); Статут општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17), Одлука о условима и начину додјеле једнократних новчаних помоћи социјално угроженим грађанима („Службени гласник општине Градишка“ број 05/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број чланова домаћинства
Од чега се породица издржава
Број текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда школе о редовном похађању наставе Надлежна образовна институција Оригинал /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење Пореске управе о висини прихода Пореска управа Оригинал /
Увјерење Бироа Градишка (за чланове породице који су на евиденцији Бироа) Завод за запошљавање Оригинал /
Лична карта МУП РС Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До реализације и исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац